TP-FK

Fjärrkylacentral 50-3000 kW

 

 

TP-FK är vårt koncept förtillverkade fjärrkylacentraler med ett effektspann på 50-3000 kW . Levereras komplett på golvram med rördragning i rostfritt stål samt skydsmålade armaturer. Möjlighet finns till kundanpassning både gällande konstruktion, mått och anslutningspunkter.

 

 • Svensktillverkad
 • Alfa Laval plattvärmeväxlare
 • Svetsad konstruktion
 • Enkel att installera/ servicevänlig
 • Komplett på golvram med justerbara fötter
 • Valfritt fabrikat av pumpar/ reglerutrustning
 • Kundanpassning efter önskemål/ installationsplats

Tillverkas med 100% grön solel

Produktinformation

Drift och skötsel

Offert

Produktbeskrivning

Svensktillverkad fjärrkylacentral för effektiv och miljövänlig kyla till fastigheter, industrier och kommersiella byggnader. Enheten ska kopplas in på fjärrkylanät. Konstruktionen är robust med svetsad rördragning i rostfritt stål, pulverlackerad golvram och skyddsmålade armaturer.

Allt monterat med varmgalvaniserade bultar/muttar/brickor.

 

TP-FK kommer som standard med Grundfos cirkulationspumpar men går även att få med andra fabrikat exempel Wilo m.fl.

 

Vid val av reglerutrustning finns som standard Regin (DUC). Som option även andra DUC-lösningar t.ex. Siemens Climatix, TAC Xenta, Erab Enerweb, och Bastec BAS2.

 

TP-FK går även att få med t.ex. enbart ventilmotorer och givare utan reglercentral för inkoppling på plats.

 

Användningsområden

 • Industrifastigheter
 • Kommersiella byggnader

Effekt

(kW)

 

50 kW

100 kW

150 kW

200 kW

300 kW

400 kW

500 kW

700 kW

1000 kW

2000 kW

3000 kW

Driftfall Primär/ Sekundär

(°C)

 

6-16 / 18-8

6-16 / 18-8

6-16 / 18-8

6-16 / 18-8

6-16 / 18-8

6-16 / 18-8

6-16 / 18-8

6-16 / 18-8

6-16 / 18-8

6-16 / 18-8

6-16 / 18-8

Antaget differenstryck (kPa)

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Anslutning Primärkrets

(svetsanslutning)

 

DN40

DN50

DN65

DN65

DN80

DN100

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

Anslutning Sekundärkrets

(flänsad anslutning)

 

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

DN100

DN125

DN125

DN150

DN250

DN300

Standardutförande

 • Alfa Laval lödda/ packningsförsedda plattvärmeväxlare
 • Primärkrets med filter och samlingsrör (mätsträcka som option)
 • Avtappning primärkrets i lågpunkt
 • Flänsade styrventiler
 • 3-punkts differenstrycksmätning på primärkrets
 • 4-punkts differenstrycksmätning för sekundärkrets
 • Avstängningsventiler sekundärkrets
 • Smutsfilter sekundär retur
 • Termometrar primärkrets/ sekundärkrets framledning/ returledning
 • Uttag för expansionsledning
 • Pulverlackerad golvram med justerbara fötter
 • Kondenstråg för växlare
 • Internt kopplad reglerutrustning (valbart med eller utan)

 

Optioner

 • Avluftare
 • Komplett horisontell mätsträcka (vertikal valbart)
 • Avstängningsventiler på primärkrets
 • Dubbla smutsfilter på primärkrets inklusive extra avstängningar för möjlighet till service i drift
 • Tvillingpump sekundärkrets inklusive extra avstängningar och backventiler
 • Dubbla smutsfilter inklusive extra avstängningar vid t.ex. tvillingpump för möjlighet till service i drift
 • Uttag för avgasning
 • Övrigt enligt önskemål

 

Installation

TP-FK levereras komplett på golvram med justerbara fötter för att kompensera för ev. ojämnheter i installationsutrymmet. Vid större effekt/ storlekar levereras

växlare och rörsystem separat och delvis demonterade för att underlätta frakt och transport till installationsplatsen.

 

En fungerande golvbrunn ska alltid finnas i installationsutrymmet.

 

Primärkrets som standard med horisontell anslutning på framledning och returledning. Sekundärkrets med horisontell alt. vertikal anslutning på framledningen och som standard vertikal anslutning på returledning.

 

Se anslutningsdimensioner i tabell längre upp på sidan för respektive effektkategori.

Adress

Törnlinds VVS AB

Verkstadsgatan 22

733 38, Sala

 

Telefon

0224-67 78 20

© Törnlinds VVS AB

Öppettider

07.00-16.00 Mån-Fre.

Organisationsnr.

556613-5538