TP6

Fjärrvärmecentral för

5-15 lägenheter

 

 

TP6 är en standardiserad fjärrvärmecentral för fastigheter med ca

5-15 lägenheter. Den frontbaserade designen ger en mycket lättskött och servicevänlig undercentral.

Konstruktionen är i största utsträckning svetsad med rördragning i svart och rostfritt stål vilket resulterar i en tålig slutprodukt samt minskar risken för framtida läckage till följd av packningsförsedda kopplingar.

 

 • Svensktillverkad
 • Alfa Laval plattvärmeväxlare
 • Svetsad konstruktion
 • Enkel att installera/ servicevänlig
 • Vägghängd (golvstativ finns som option)

Tillverkas med 100% grön solel

Produktinformation

Tillbehör

Drift och skötsel

Offert

Produktbeskrivning

Svensktillverkad fjärrvärmecentral för uppvärmning och beredning av tappvarmvatten. Enheten ska kopplas in på fjärrvärmenät/ närvärmenät. TP6 är kompakt utformad utan att  tumma på viktigt serviceutrymme. Detta i kombination med den frontbaserade designen

ger en mycket servicevänlig och lättöverskådlig undercentral. Konstruktionen är utförd i tryckkärlsrör på fjärrvärmekretsen, svarta stålrör värmekretsen samt rostfria rör på tappvarmvattenkretsen. Väggram och golvstativ (option) i korrosionsbeständigt pulverlackerat utförande ger ett tilltalande utseende och skydd mot yttre påverkan.

 

TP6 kommer som standard med Grundfos cirkulationspumpar. På värmekretsen Alpha2 L 15-60, Alpha2 L 15-80 alternativt Magna3 25-100 och på varmvattencirkulationen UP20-30 N.

 

Vid val av reglerutrustning finns som standard Siemens (RVD144) men centralen går även att få med t.ex. Schneider Electric (TAC2222) eller Regin DUC-lösning. Reglerutrustningen kopplas internt och testas innan leverans. Det går även utesluta reglerutrustning helt eller välja enbart ställdon och givare för egen anslutning på plats.

 

Användningsområden

 • Lägenhetshus
 • Industrifastigheter
 • Kommersiella byggnader

Typ

 

 

TP6-50

TP6-50

TP6-70

TP6-70

Tappvarmvatten

(l/s - kW)

 

0,31   -   58

0,31   -   58

0,4     -   75

0,4     -   75

Effekt Värme

(kW)

 

50

60

70

80

Kapacitet

(lägenheter)

 

5-10

5-12

10-15

10-16

Driftfall Primär/ Sekundär

(°C)

 

100-63 / 60-80

100-43 / 40-60

100-63 / 60-80

100-43 / 40-60

Antaget differenstryck (kPa)

 

150

150

150

150

Tillåtet tryckfall för värme sekundär: Max 15 kPa

 

Standardutförande

 • Alfa Laval plattvärmeväxlare med gängade anslutningar
 • 2-stegskopplad
 • Komplett fjärrvärmekrets mätsträcka och passbit för energimätare130 mm
 • Cirkulationspump värmekrets/ VVC-krets
 • Termometer VVC-krets
 • Gängade styrventiler
 • Säkerhetsventil för respektive krets
 • Påfyllningsledning för värmekrets
 • Uttag för expansionsledning
 • Internt kopplad reglerutrustning

 

Optioner

 • Golvstativ
 • 3-punktsmätning på fjärrvärmekrets
 • Enbart samlingsrör på fjärrvärmekrets
 • Uttag för avgasning värmekrets
 • Kriskoppling tappvarmvattenkrets
 • Vattenmätare
 • Energimätare
 • Reglercentral monterad i kapsling

 

Installation

TP6 monteras som standard på vägg. Som option finns golvstativ vilket även möjliggör fristående montage. Golvstativet går att justera i höjdled upp till

900 mm från golv. Vid vägghängt montage med golvstativ som extra stöd vrids dessa 90° i sidled längs med väggen. Väggramen har tre infästningspunkter

i form av nyckelhål för enkel upphängning och infästning av centralen.

 

Fjärrvärmekretsen har roterbara anslutningar vilka avslutas med en muff som ger alternativen invändig gänganslutning DN20 eller svetsanslutning DN25.  Returledningen kan monteras för både vertikal eller horisontell mätsträcka/ mätarplacering, se exempel nedan. Värmekrets, tappvarmvattenkrets och VVC

ansluts vertikalt mot befintliga avstängningsventiler.

 

Se anslutningsdimensioner i tabell nedan.

 

Typ

 

 

TP6-50

TP6-70

Ansl. Fjärrvärme

(invändigt gängad / svets)

 

DN20 ( 3/4" ) / DN25 ( 1" )

DN20 ( 3/4" ) / DN25 ( 1" )

Ansl. Värme

(invändigt gängad)

 

DN25 ( 1" )

DN25 ( 1" )

Ansl. Tappvarmvatten

(invändigt gängad)

 

DN20 ( 3/4" )

DN20 ( 3/4" )

Anslutning VVC

(invändigt gängad)

 

DN20 ( 3/4" )

DN20 ( 3/4" )

Expansionskärl

Köp till ett färgmatchande expansionskärl till din fjärrvärmecentral.

Expansionskärlen kopplas in på befintligt expansionsuttag och har

ett förtryck på 1,5 bar.

 

TP10-50 levereras som standard med justerbara golvstativ vilket

även möjliggör placering av expansionskärl under centralen om så

önskas eller om man har ont om plats.

 

Volym

 

35 L

50 L

80 L

100 L

140 L

Diameter

 

354 mm

409 mm

480 mm

480 mm

480 mm

Höjd

 

460 mm

493 mm

565 mm

670 mm

912 mm

Förtryck: 1,5 bar     Maxtryck: 6 bar    Anslutning: R20 (i sida)

Under uppbyggnad.

 

Under uppbyggnad.

 

Adress

Törnlinds VVS AB

Verkstadsgatan 22

733 38, Sala

 

Telefon

0224-67 78 20

© Törnlinds VVS AB

Öppettider

07.00-16.00 Mån-Fre.

Organisationsnr.

556613-5538